Witamy, 19 stycznia 2019 r. Imieniny: Erwiny, Henryka
 
 
Jeżeli masz konto w naszym serwisie podaj swoje dane w polu poniżej:
Jeśli nie masz konta, możesz je
założyć tutaj
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje Leksykony i Słowniki. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej części wybierz wyszukiwarkę zaawansowaną lub przejdź do tej części serwisu:

  
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 
Jak kupować w księgarni
Polityka prywatności/Ciasteczka
Jak kupować eBOOKi
System płatności

  EBOOKI
  Marketing
  Organizacja,
  zarządzanie
  Zarządzanie personelem
  Sprzedaż i dystrybucja
  Informatyka w
  zarządzaniu
  Ekonomia
  Rynki kapitałowe
  Finanse
  Rachunkowość
  Bankowość
  Języki obce
  Poradniki
  Inne a ciekawe
  Unia Europejska

Bestsellery
1.Statystyka, ekonometria, prognozowanie - Ćwiczenia z Excelem2007 - Agnieszka Snarska
2.Aktywne metody prowadzenia strategii - Michel Muszynski

Leksykon biznesu A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Scenariusz - scenario

pewien założony lub możliwy przebieg wydarzeń w danej dziedzinie. Scenariusz jest całościową wizją przyszłości organizacji i jej specyficznego otoczenia, opisem zbioru okoliczności, które mogą zaistnieć w przyszłości. Jego podstawę stanowi wybór założeń i prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń, przy czym prognozy i założenia, na podstawie których konstruuje się scenariusz muszą obejmować wszystkie zasadnicze czynniki mające wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa.
Scenariusze dzielą się na deskryptywne (zawierające wątki opisowe) i normatywne (zawierające treści normatywne, tj. reguły, przepisy, ustalenia co być powinno) oraz eksploracyjne (opisują począwszy od sytuacji wyjściowej i dominujących tendencji ciąg zdarzeń prowadzący w logiczny sposób do możliwej przyszłości) i antycypacyjne (opisują ciąg zdarzeń wynikający z założonej intencjonalnej interwencji w dotychczasowe tendencje rozwojowe systemu).
Scenariusze zintegrowane, będące syntezą różnych scenariuszy umożliwiające całościowe widzenie przyszłości organizacji i otoczenia nazywa się niekiedy metascenariuszami.
Scenariusze są nieodzownym narzędziem zarządzania strategicznego. Nie służą one prognozowaniu przyszłości, tak jak metody ekstrapolacyjne, lecz analizie planowania strategicznego w warunkach zmiennego i nieukształtowanego otoczenia. Nie uzyskuje się na ich podstawie dokładnego obrazu przyszłości, ale pobudzają one kierownictwo do przewidywania różnych zjawisk i kształtowania odpowiednich zachowań organizacji i jej kultury. Dlatego też scenariusze należy dzisiaj traktować jako podstawowe narzędzie planowania, przetrwania i rozwoju organizacji.
Opracowanie scenariuszy następuje w kilku etapach. Według H. Kreikebauna etapy te to:
 określenie i zdefiniowanie przedmiotu badania (opracowanie zadań przy pomocy ekspertów);
 identyfikacja najważniejszych czynników sprawczych (analiza otoczenia);
 określenie podstawowych wielkości opisujących otoczenie i ustalenie ich tendencji rozwojowych;
 formułowanie i wybór alternatywnych, wewnętrznie spójnych zestawów założeń;
 interpretacja wybranych scenariuszy otoczenia;
 określenie i analiza istotnych wydarzeń (przypadków) zakłócających;
 praca nad scenariuszami (określenie konsekwencji na podstawie analizy przyczynowo-skutkowej);
 koncepcje w zakresie środków.
[J. Penc]

Zobacz również: przewidywanie , wizja firmy , prognoza


« Wstecz « poprzedni    następny »
Leksykon biznesu
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leksykon Unii Europejskiej
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Słownik polsko-angielski
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Uruchom asystenta w oknie
Hasło dnia
Trend - wyraźnie wykształcony kierunek, w którym zmierza rozwój danego zjawiska, długookresowa tendencja; ogólny kierunek rozwoju szeregu chronologicznego...
Najpopularniejsze hasła
1. Marketing
2. A vista
3. abandon /zrzeczenie się/
4. DAGMAR
5. Akceleracja

Jeżeli nie znalazłeś satysfakcjonującej Cię odpowiedzi zadaj pytanie innym
Do góry strony
Strona główna | O firmie | Kontakt | Księgarnia | Leksykony/Słowniki | Moje dane

Wydawnictwo Placet
01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1
e-mail: redakcja@placet.com.pl

English Deutsch